Dịch vụ tư vấn về điều kiện thành lập công ty du lịch tại Việt Nam

Dịch vụ tư vấn về điều kiện thành lập công ty du lịch tại Việt Nam

03-09-2018 84 Comments 884 Views

Bạn đang có kế hoạch thành lập công ty mà không biết bắt đầu từ đâu. Bạn đang muốn kinh doanh tour như những công ty khác. Vậy việc mở công ty du lịch cần vốn bao nhiêu? Hãy xem ngay bài viết này để có câu trả lời đầy đủ và chính xác nhất về vấn đề thành lập công ty du lịch.

Thành lập công ty du lịch

Thành lập công ty du lịch

Đối với công ty du lịch kinh doanh lữ hành quốc tế - 100 vốn trong nước - cần phải đảm bảo các điều kiện sau.

Căn cứ:

Điều 46 Luật Du lịch 2005.

Điều 12 và 15 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP.

Nghị định 180/2013/NĐ-CP.

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.

Điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế như sau:

1.Có phương án kinh doanh lữ hành có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định, bao gồm:

 • Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam.
 • Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài.
 • Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

2.Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:

 • Quản lý hoạt động lữ hành.
 • Hướng dẫn du lịch.
 • Quảng bá, xúc tiến du lịch.
 • Xây dựng và điều hành chương trình du lịch.
 • Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đã hoặc đang làm việc - các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành.

3.Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

4.Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ. Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau:

 • Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải ký quỹ theo đúng quy định. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp phải gửi vào tài khoản tại ngân hàng và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:

250.000.000 VNĐ với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam.

500.000.000 VNĐ với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

 • Tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được sử dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh lữ hành.

Đối với công ty du lịch kinh doanh lữ hành nội địa cần các điều kiện sau:

Căn cứ: - Điều 44 Luật Du lịch 2005.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa.

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa.

1.Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

2.Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.

3.Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:

 • Quản lý hoạt động lữ hành.
 • Hướng dẫn du lịch.
 • Quảng bá, xúc tiến du lịch.
 • Xây dựng và điều hành chương trình du lịch.
 • Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.
 • Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đã hoặc đang làm việc; các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành.

Đối với công ty kinh doanh đại lý lữ hành du lịch.

Căn cứ - Điều 53 Luật Du lịch 2005.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đại lý lữ hành.

Điều kiện kinh doanh đại lý lữ hành.

1.Tổ chức, cá nhân kinh doanh đại lý lữ hành không được tổ chức thực hiện chương trình du lịch.

2.Đăng ký kinh doanh đại lý lữ hành tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

3.Có hợp đồng đại lý với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.

 • Hợp đồng đại lý lữ hành phải được lập thành văn bản giữa bên giao đại lý là doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.
 • Bên nhận đại lý là tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định như trên.

Cảm ơn mọi người đã đọc!

Tin Liên Quan