Những công việc doanh nghiệp cần phải làm sau khi thành lập công ty

Những công việc doanh nghiệp cần phải làm sau khi thành lập công ty

03-09-2018 84 Comments 851 Views

Sau khi thành lập công ty - doanh nghiệp cần phải làm gì tiếp theo? Chắc chắn có rất nhiều doanh nghiệp vướng mắc và bối rối, cũng không ít doanh nghiệp chỉ một chút sơ suất, không hiểu dẫn đến bị những khoản phạt không đáng xảy ra, còn nặng thì bị đóng mã số thuế. Nắm được những hạn chế đó Quốc Luật sẽ hướng dẫn bạn các bước thủ tục công việc phải làm sau khi thành lập công ty nhằm giúp Doanh nghiệp tránh được những rủi ro trong quá trình hoạt động.

Những công việc phải làm sau khi thành lập công ty

Những công việc phải làm sau khi thành lập công ty

Những việc cần phải làm sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh thành lập công ty - doanh nghiệp.

1.Đăng bố cáo thành lập mới doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia.

2.Làm thủ tục khắc dấu pháp nhân và thông báo đăng tải mẫu dấu lên cổng thông tin quốc gia.

3.Gắn bảng hiệu công ty tại trụ sở chính của công ty.

Nội dung bảng hiệu gồm:

 • Tên công ty.
 • Mã số thuế.
 • Địa chỉ công ty.
 • Thông tin liên lạc.

4.Hoàn tất thủ tục khai thuế ban đầu lên chi cục thuế quản lý doanh nghiệp.

Hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai thuế môn bài ( Hạn nộp ngày cuối cùng của tháng thành lập theo giấy phép Đăng ký kinh doanh).
 • Mẫu 06/GTGT về việc đăng ký phương pháp khấu trừ.
 • Đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định.
 • Công văn đăng ký đặt in hóa đơn - nộp sau khi được cơ quan thuế chấp thuận mẫu 06.
 • Công văn đăng ký hình thức ghi sổ - tùy từng quận/ huyện sẽ nhận hay không.

5.Mở tài khoản ngân hàng và nộp thông báo tài khoản ngân hàng lên sở kế hoạch đầu tư.

6.Doanh nghiệp đăng ky chữ ký số khai thuế qua mạng và tiến hành kích hoạt nộp thuế điện tử.

7.Nộp tiền thuế môn bài thông qua tài khoản ngân hàng và chữ ký số.

8.Hoàn tất thủ tục đặt in hóa đơn GTGT và phát hành hóa đơn GTGT.

Báo cáo - sổ sách kế toán hàng năm như sau.

Thời hạn nộp tờ khai thuế lên cơ quan thuế khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

1.Tờ khai thuế GTGT và tiền thuế GTGT phát sinh phải nộp ( nếu có) và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 • Quý 1: Hạn chót vào ngày 30/04.
 • Quý 2: Hạn chót vào ngày 30/07.
 • Quý 3: Hạn chót vào ngày 30/10.
 • Quý 4: Hạn chót vào ngày 30/01 năm sau.

2.Tiền thuế TNDN doanh nghiệp tạm tính để nộp không phải lập tờ khai.

 • Quý 1: Hạn chót vào ngày 30/04.
 • Quý 2: Hạn chót vào ngày 30/07.
 • Quý 3: Hạn chót vào ngày 30/10.
 • Quý 4: Hạn chót vào ngày 30/01 năm sau.

Quyết toán năm - Báo cáo tài chính: Hạn chót ngày 30/03 năm sau.

Tin Liên Quan